Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond bildad för att finansiera en del av expektanslönen inom det militära.

Finsk beskrivning

ekspektanttirahasto, viranodottajarahasto

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 112.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 93 (expektant).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Expektantefonden
Exspectantefonden