Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Term för penningmedel som anslagits för smärre ospecificerade utgifter.

Finsk beskrivning

tarveraha

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

expenspenningar