Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Med kvittande av rättegångskostnaderna.

Finsk beskrivning

(oikeus)kulut korvaten

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin compensatis expensis