Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den statutsamling för Uppsalaprovinsen i vilken alla utgivna statuter samlades. Det utgavs i början av 1440-talet. Redaktör var domprosten Birger i Strängnäs. Samlingen är indelad i huvudgrupper. Bestämmelser om samma ämne har grupperats flockvis från olika statuter. Det trycktes år 1525.

Finsk beskrivning

Uppsalan kirkkoprovinssin säännöskokoelma*

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVII: 55f.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Statuta provincialia et synodalia Upsalensis provinciae