Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gemensamt bord för kleresiet. Ett sådant inrättades i Åbo efter norsk förebild år 1493.

Finsk beskrivning

papiston yhteispöytä*

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 191.

Andra språk

Latin commune clericum

Synonymer

klerkkommun

Se vidare