Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Prästeståndets brev till domkapitlen.

Finsk beskrivning

pappissäädyn kirje

Pappissäädyn kirje tuomikapitulille.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 225.

Andra språk

Latin cleri comitiales