Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under medeltiden en samlande benämning på den äldre medeltida lärda rätten, närmast den kanoniska och romerska rätten, från och med 1734 allmän rätt, den allmänna lagen.

Finsk beskrivning

yleinen oikeus, vanhempi kirkollinen oikeus

Vanhemmasta, lähinnä kanonisesta ja roomalaisesta oikeudesta, käytetty kokoava nimitys keskiajalla.

Källor

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 63.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1871.

Wikipedia – the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org

Andra språk

Latin ius commune
Dåtida finska yleinen, julkinen oikeus

Synonymer

ius commune

Se vidare