Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattningen av de rättigheter som tillkommer medborgaren i en stat; medborgarrätt; medborgarskap.

Finsk beskrivning

kansalaisoikeus, kansalaisuus

Kansalaisille kuuluvat oikeudet valtiossa.

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1871.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin jus civitatis
Dåtida finska kansalaisoikeus

Synonymer

ius civilitatis