Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Brev som ger medborgarskap åt inflyttad utlänning; brev som omregistrerar ett utländskt fartyg som inhemskt. Naturaliseringsbreven inlöstes efter 1778 med en särskild avgift.

Finsk beskrivning

kansalaisuustodistus*, naturalisointitodistus*, kansalaisuudenmyöntötodistus*

Asiakirja, jolla myönnettiin kansalaisuus maahan muuttaneelle ulkomaalaiselle eli hänet ”naturalisoitiin” tai jolla ulkomainen alus uudelleenrekisteröitiin kotimaiseksi. Vuodesta 1778 lähtien asiakirjan lunastamisesta tuli maksaa erityinen maksu.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 694, 800.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , III: 629 (naturalisoida).

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 241.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kansalaisuuskirja, kansalaisuudenkirja