Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Borgarrätt, burskap, ställning som borgare: borgarståndet vid ståndsriksdagarna. Från 1700-talet även medborgarskap, medborgarrätt.

Finsk beskrivning

porvarisäätyläisyys, porvaristo, kansalaisuus

Porvarisäätyyn ja -ammattikuntaan kuuluminen, porvarioikeus. 1700-luvulta lähtien tarkoitti myös yleisemmin kansalaisuutta.

Källor

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Inga termer på andra språk