Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samtliga borgare i en stad, det vill säga de stadsinvånare som ägde burskap. Borgerskapet hade rätt att delta i städernas allmänna rådstuga. De svenska städernas fullmäktige vid riksdagen kallade sig också borgerskapet, fram till att benämningen byttes ut mot ”borgarståndet”. I städerna i Gamla Finland reglerades tillhörigheten till borgerskapet enligt svenska principer fram till 1783, därefter bestämdes stadsinvånarnas tillhörighet av den ryska lagstiftningen.

Finsk beskrivning

porvaristo

Vanha nimitys kaupungin porvarissäädylle.

Källor

Blaese, Hermann , Baltisches Rechtswörterbuch 1710–1940 , Baltische Historische Kommission , Bürgergemeinde. http://www.balt-hiko.de/online-publikationen/baltisches-rechtsw%C3%B6rterbuch/

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 153.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 3: 1165. http://runeberg.org/nf/

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 568–569, 572.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .