Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär chef närmast underställd stadskommendant i en befäst stad (till exempel Viborg), platsmajor, hög befattning inom Stockholms borgerskaps infanteri- och kavallerikårer.

Finsk beskrivning

kaupunginmajuri

linnoitetussa kaupungissa työskentelevä sotilaskomentaja

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 233.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid