Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgifter som en blivande borgare måste erlägga för att få burskap. I Sverige krävdes sådana endast av dem som inte var fast bosatta i staden. Magnus Erikssons stadslag stadgade att avgifterna var fem öre och att självständiga yrkesutövare med en viss minimiförmögenhet var skyldiga att söka burskap. Avgiften skulle inte krävas av person som fäst gård- eller jordägande mö eller änka i staden, säkerligen inte heller av andra grundägare.

Finsk beskrivning

porvarismaksu*, porvarisoikeusmaksu*

maksu, joka porvarisoikeuksia hakevan tuli suorittaa

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 157.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

buregäld