Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Brev som gav borgare i en stad rätt till burskap. Burbrevet löstes ut med en avgift.

Finsk beskrivning

porvarinkirja

Asiakirja, joka antoi kaupungin asukkaalle porvarioikeudet. Sen lunastamisesta tuli maksaa erillinen maksu.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 30.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 330.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 62.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska porvarikirja

Synonymer

borgarbrev
burabrev
burskapsbrev