Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av stad förd bok över personer som fått eller innehade burskap eller personer som erlagt burskapspengar. Burskapsboken kallades tidigare burskapslängd.

Finsk beskrivning

porvarioikeuksien kirja*, porvariluettelo*

kaupungissa porvarioikeudet saaneista ja siihen liittyvät maksut maksaneista pidetty kirja

Källor

Handledning till judiciella arkiv , 2 , Malmö: Malmö stadsarkiv 1991 , 34.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare