Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som ville bli borgare i en stad men inte ägde grund där. Därför krävdes han på en burskapsavgift om fem öre. Beloppet blev med tiden ganska obetydligt och uttrycket fick en pejorativ innebörd.

Finsk beskrivning

viiden äyrin porvari*

Pejoratiivinen eli alentava ilmaus henkilöstä, joka halusi porvarioikeudet kaupungissa, mutta ei omistanut siellä kiinteistöä ja joutui maksamaan korvauksena viisi äyriä.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 218.

Seth, Pehr , von , Om subjektiva vilkor för rätt att idka handel enligt svensk rätt , Jönköping: , : C.J. Lundgrens enkas boktryckeri (Gustaf Lundin) 1897 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare