Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Seth, Pehr , von , Om subjektiva vilkor för rätt att idka handel enligt svensk rätt , Jönköping: , : C.J. Lundgrens enkas boktryckeri (Gustaf Lundin) 1897 .


F

Person som ville bli borgare i en stad men inte ägde grund där. Därför krävdes han på en burskapsavgift om fem öre. Beloppet blev med tiden ganska obetydligt och uttrycket fick en pejorativ innebörd.