Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från medeltiden fram till 1800-talet benämning på ställe, plats.

Finsk beskrivning

paikka

Keskiajalla käytetty nimitys paikalle.

Källor

Inga källor