Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skälighet.

Finsk beskrivning

kohtuullisuus; kohtuullisesti, kohtuullisuuden perusteella

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk