Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ogrundad.

Finsk beskrivning

perusteeton, perätön

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare