Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Givet som ovan”, om ort och tid. Uttrycket förekommer till exempel i officiella dokument, rättegångshandlingar, offentliga skrivelser och resolutioner.

Finsk beskrivning

edellämainittu aika ja paikka, aiemmin mainittu aika ja paikka

Ilmaus, jota käytettiin muun muassa virallisissa asiakirjoissa viittauksena aiempaan mainintaan ajankohdasta ja paikasta.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 5: 1418. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Latin datum ut supra
Dåtida finska edellämainittu aika ja paikka