Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under det förflutna året.

Finsk beskrivning

kuluneen vuoden aikana

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin anno præterito
Dåtida finska kuluneen vuoden aikana