Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Viborg 1774–1782 kompani bildat av borgerskapet för att bedriva den krögeriverksamhet och andra anslutande aktiviteter som staden genom krögeriarrende erhållit av kronan.

Finsk beskrivning

Kapakkakomppania

Viipurin asukkaiden perustama yhtiö kapakkatoiminnan pyörittämiseksi 1774–1782.

Källor

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 631–633, 656.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 137–139.