Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Viborg från 1787 förpaktning till enskilda affärsidkare av den krögeriverksamhet som kronan överlåtit åt staden.

Finsk beskrivning

kapakkavuokraus, kapakkaoikeuksien edelleenvuokraus*

Viipurin kaupungin saamien kapakkaoikeuksien edelleenvuokraaminen.

Källor

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 633–634, 656–657.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 139.