Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mansperson som håller krog; krogvärd, värdshusvärd.

Finsk beskrivning

kapakoitsija, majatalonpitäjä

Källor

Inga källor