Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av staten tillsatt tjänsteman som kontrollerade kryddkrämarnas handel med specerier och medicinalväxter.

Finsk beskrivning

maustetestaaaja*, maustetarkastaja

mausteiden ja lääkekasvien kanssa käytyä kauppaa valvonut virkamies

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 217.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

kryddeproberare