Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på övervikt på smörräntan som uttogs i särskilt Vasa och Uleåborgs län under 1700-talet. Spillet utgjorde i regel tio procent och kom eventuellt av att det uppmätta smöret krympte när det torkade.

Finsk beskrivning

painohävikki, painohävikkilisä

Nimitys sille ylimääräiselle painolle voiverossa, jota kannettiin varsinkin Vaasan ja Oulun läänissä 1700-luvulla ja jonka tarkoituksena oli korvata voin määrässä tapahtuva hävikki sen kuivuessa. Lisää otettiin tavallisesti 10 prosenttia veromäärästä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 548.

Andra språk

Dåtida finska painohäviö, karikkeet