Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person med privilegium att kapa främmande fartyg.

Finsk beskrivning

kaappari, merirosvo

kaapparilaiva

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 214-215.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 21.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 178 .

Andra språk

Inga termer på andra språk