Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrkans frihet från alla förpliktelser mot den världsliga makten för sina tjänare och sin egendom.

Finsk beskrivning

koskemattomuusprivilegio*

kirkon vapaus velvoitteista maallista valtaa kohtaan

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 477.