Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Begrepp inom den kanoniska rätten som innebar vanhelgande eller våldförande på en person. Det innebar brott mot privilegium canonis, fori och immunitatis samt otuktsbrott där ena parten var bunden av en högre kyrklig vigning eller ett kyskhetslöfte.

Finsk beskrivning

persoonakohtainen pyhäinhäväistys*; henkilöön kohdistuva, pyhäinhävistykseksi luokiteltava rikos

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk