Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom den kanoniska rätten vanhelgandet av ett invigt kyrkorum eller kyrkogård. Akten kunde exempelvis bestå av blods- eller sädesutgjutning, om en bannlyst eller odöpt begravdes i vigd jord, om kyrkans asylrätt missbrukades eller om kyrkan användes för profana ändamål. Den medeltida lagstiftningen graderade områdenas och byggnadernas helighet och den finns ett flertal bestämmelser.

Finsk beskrivning

lokaalinen pyhäinhäväistys*; kirkon tai kirkkomaan häpäiseminen

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk