Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stadsbo med kungligt privilegium att fiska på kronans vatten.

Finsk beskrivning

kalaporvari*

kaupunkilainen, jolla oli kuninkaallinen privilegio kalastukseen kruunun vesillä

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 206.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare