Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som i början av 1600-talet uppbar avgifter på fisket och avgav fristående räkenskaper. Kemi, Ijo och Ule älvar hade varsin fiskefogde i början av 1600-talet. Fiskefogdarna försvann från de norrländska fögderierna först på 1620-talet när fisket vanligen ingick i arrendena av respektive orter eller förpaktades för sig.

Finsk beskrivning

kalastusvouti*

Virkamies, joka 1600-luvulla kantoi kalastukseen liittyviä maksuja sekä hoiti asiaan liittyvää kirjanpitoa. Kemijoella, Iijoella sekä Oulunjoella toimi jokaisella oma kalastusvoutinsa 1600-luvun alussa. Virka katosi 1620-luvulla, kun kalastusmaksut sisällytettiin osaksi vuokra- eli arentimaksuja tai niistä tehtiin erillinen vuokrasopimus.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .