Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Personella apotek som fått privilegium före den 9 oktober 1883. Denna typ av apotek uppstod genom senatens beslut om överlåtelse av personella apoteksprivilegier år 1893. Enligt ett senatsbeslut 1893 fick överlåtelse av personellt privilegium som meddelats efter den 9 oktober 1883 inte längre medgivas. Överlåtelse av personellt privilegium meddelat före nämnda dag skulle fortsättningsvis tillåtas.

Finsk beskrivning

henkilökohtainen myytävä apteekki

Henkilökohtainen apteekki, joka oli saanut privilegion ennen 9.10.1883. Kyseessä oli henkilökohtainen apteekki, jonka privilgion sai myydä, toisin kuin tätä päivää myöhempinä ajankohtina privilegion saaneissa apteekeissa.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Vuori, Jukka , Turun Keskus apteekki 1858 - 1988. Turun IV apteekin historiikki , Turku: Turun keskus apteekki 1988 , 10.