Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen mästare och gesäller, senare arbetare vid manufakturverk. Manufakturarbetarna var till 1766 befriade ifrån personella utskylder.

Finsk beskrivning

käsiteollisuustyöläinen, manufaktuurityöläinen

Alun perin termi tarkoitti mestaria ja kisällejä, myöhemmin työntekijää manufaktuurilaitoksessa

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 587.