Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Manufakturkontoret 1739–1764 med uppgift att främja uppkomsten och utvecklandet av fabriker samt att biträda fabrikörer med råd och information.

Finsk beskrivning

manufaktuurikomissaari, manufaktuuriasiamies

Manufaktuurikonttorin virkamies 1739–1764. Hänen tehtävänään oli edistää tehtaiden syntyä ja kehitystä sekä neuvoa ja valistaa tehtailijoita työssään.

Källor

Almquist, Johan Axel , Kommerskollegium och Riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Administrativa och biografiska anteckningar Ny följd 4 , 4 , Stockholm: Norstedt 1912–1915 , 95–96.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1739–1764