Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en av ständerna 1727 inrättad, från 1739 till 1873 ständig fond för att understöda nyttiga fabriker och manufakturer. Manufakturfonden förvaltades av Manufakturkontoret. År 1766 övergick förvaltningen till Kommerskollegium, där den sköttes av en division för manufakturärenden som grundades 1769.

Finsk beskrivning

Manufaktuurirahasto

Nimitys säätyjen vuonna 1727 perustamalle, vuosina 1739–1873 toimineelle rahastolle, jonka tehtävänä oli tukea hyödyllisiä tehtaita ja manufaktuureja eli käsityölaitoksia. Rahastoa hallinnoi Manufaktuurikonttori.

Källor

Almquist, Johan Axel , Kommerskollegium och Riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Administrativa och biografiska anteckningar Ny följd 4 , 4 , Stockholm: Norstedt 1912–1915 , 95, 102, 232.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 223.

Andra språk

Dåtida finska teollisuusrahasto

Synonymer

diskontfond