Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av ständerna 1727–1739 förvaltad låneinrättning för kreditgivning åt industriidkare, omvandlades 1739 till Manufakturfonden.

Finsk beskrivning

Manufaktuuridiskontto*, teollisuudelle lainoja myöntävä luottolaitos

Säätyjen vuosina 1727–1739 hallinnoima luottolaitos, joka oli erikoistunut antamaan lainoja teollisuudenharjoittajille. Muutettiin vuonna 1739 Manufaktuurirahastoksi.

Källor

Almquist, Johan Axel , Kommerskollegium och Riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Administrativa och biografiska anteckningar Ny följd 4 , 4 , Stockholm: Norstedt 1912–1915 , 100.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 75 (diskont).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska Teollisuusdiskontto

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1739–1763

Synonymer

diskonten