Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den av 1727 års riksdag beviljade landshjälpen till samhällsnyttiga fabriker från och med 1739.

Finsk beskrivning

manufaktuurirahaston avustus

Valtiopäivien vuonna 1727 myöntämä rahallinen avustus yleishyödyllisille tehtaille vuodesta 1739 lähtien.

Källor

Almquist, Johan Axel , Kommerskollegium och Riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Administrativa och biografiska anteckningar Ny följd 4 , 4 , Stockholm: Norstedt 1912–1915 , 95.