Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Apotek som innehades med personella rättigheter som grund. Efter apoteksreformen 1836 utdelades inte längre reala apoteksprivilegier utan endast personella. År 1857 påfördes de personella apoteken en årlig avgift som skulle börja uppbäras efter att de dåvarande personella privilegierna hade upphört.

Finsk beskrivning

henkilökohtainen apteekki

Apteekki, jota omistaja hallinnoi henkilökohtaisin oikeuksin ja jota hän ei saanut myydä toiselle henkilölle.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Vuori, Jukka , Turun Keskus apteekki 1858 - 1988. Turun IV apteekin historiikki , Turku: Turun keskus apteekki 1988 , 10.