Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Apotek som innehades på basis av beviljade realprivilegier. Ett sådant apotek kunde i princip avyttras och innehas av vem som helst förutsatt att en anställd provisor förestod apoteket. Apoteksreformen 1836 innebar att nya reala apoteksprivilegier inte längre utgavs utan beviljades såsom personella rättigheter.

Finsk beskrivning

reaaliapteekki

ennen vuotta 1837 perustettu apteekki; Reaaliprivilegioiden perusteella myönnetty apteekki. Näitä privilegioita myönnettiin ennen vuoden 1836 apteekkireformia.

Källor

Collin, Minna , Apteekkilupapäätöksistä tehdyt valitukset vuosina 2006 - 2010 , Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus, Palmenia 2013 .

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .