Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på chefen för en lokal skyddskår i den första förordningen om skyddskårerna från den 2 augusti 1918. Benämningen ändrades 1919 till lokalchef.

Finsk beskrivning

aluepäällikkö

suojeluskuntien paikallisosaston päällikkö 1918

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1918–1919 .

Andra språk

Inga termer på andra språk