Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bemyndigande, utfärdat från och med 1700-talet av Collegium medicum, senare av Medicinalstyrelsen, att inneha apotek för den som erhållit apoteksprivilegium samt avlagt apotekarexamen eller motsvarande samt avlagt apotekareden. Termen användes också om av Collegium medicum, senare Medicinalstyrelsen, utfärdat dokument som bevisar avlagd apotekarexamen.

Finsk beskrivning

apteekkarinkirja, apteekkioikeuskirja

1700-luvulta lähtien Collegium medicumin, sittemmin Lääkintöhallituksen myöntämä valtuutus harjoittaa apteekkitoimintaa. Asiakirjan myöntämisen edellytyksenä oli apteekkiprivilegio, apteekkarin tutkinto sekä suoritettu apteekkarinvala.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 26.

Andra språk

Dåtida finska apteekkarikirja

Synonymer

apotekarebrev

Se vidare