Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som av Medicinalstyrelsen förordnats att förestå ett apotek då apotekaren var förhindrad att göra det.

Finsk beskrivning

apteekinhoitaja

väliaikainen apteekinjohtaja; Henkilö, jonka Lääkintöhallitus oli asettanut hoitamaan apteekkia varsinaisen apteekkarin ollessa estynyt.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 4/1928, 326/1928.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/