Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Apotek med reala apoteksprivilegier. Efter 1836 beviljades inte längre reala apoteksprivilegier. Efter 1857 var i praktiken den enda skillnaden mellan ett personellt apotek och ett stamapotek att stamapoteken var skattefria medan de personella apoteken måste erlägga en årlig avgift till kronan. Under ett stamapotek kan finnas filialapotek, där föreståndaren inte har egna apoteksprivilegier.

Finsk beskrivning

kanta-apteekki

Apteekki, jolla oli täydet apteekkioikeudet ja jonka alaisena voi toimia useampia haara-apteekkeja. Vuoden 1836 jälkeen ei myönnetty enää apteekkiprivilegioita ja vuoden 1857 jälkeen ainoa ero yksityisen ja kanta-apteeksin välillä oli kanta-apteekkien vapautus vuosittaisesta apteekkimaksusta.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 328.

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .