Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Huvudsaklig järnväg från vilken även mindre järnvägar utlöper.

Finsk beskrivning

päärata

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 328.

Andra språk

Dåtida finska emärata