Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Collin, Minna , Apteekkilupapäätöksistä tehdyt valitukset vuosina 2006 - 2010 , Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus, Palmenia 2013 .


R

Apotek som innehades på basis av beviljade realprivilegier. Ett sådant apotek kunde i princip avyttras och innehas av vem som helst förutsatt att en anställd provisor förestod apoteket. Apoteksreformen 1836 innebar att nya reala apoteksprivilegier inte längre utgavs utan beviljades såsom personella rättigheter.