Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland var krögeriverksamheten samt brännvinsbränningen och ölbryggeriet kronans monopol. Under åren 1735–1782 och från 1787 var krögeriförpaktningsrätten i Viborg överlåten åt staden som utarrenderade den till enskilda företagare. Dessa arrendatorer hade rätt att bära upp den accis som låg på förbrukningen av alkoholhaltiga drycker och de bildade också Krögerikompaniet.

Finsk beskrivning

kapakkavuokraus

Källor

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 , 213–214, 217–218.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 630–635, 656–657.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 137–139.

Andra språk

Dåtida finska kapakka-arenti
Tyska Krugerei-Arrende

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1735–1782
1787–