Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland benämning på de arrendeavgifter som kronan erhöll vid utarrenderingen av krögeriverksamheten samt brännvinsbränningen och ölbryggeriet.

Finsk beskrivning

kapakkavuokrarahat

kruunun kapakkaoikeuksien vuokrauksesta saamat tulot

Källor

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 81.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 630–634, 656–657.

Andra språk

Tyska Krugerei Arrende Gelder

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1735–1782
1787–