Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Borgerskapets till försäljning inhämtade varor ifrån utrikes ort. Varorna, handelsländerna och stapelstäderna reglerades i det så kallade produktplakatet från 1724. Det förnyades 1789 och 1812.

Finsk beskrivning

tuontitavara

Porvariston myyntiä varten ulkomailta tuoma tavara. Tavaroista, maista, joiden kanssa kauppaa käytiin sekä tapulikaupungeista säädettiin vuonna 1724 erityisellä julistuksella eli niin sanotulla tuoteplakaatilla, joka uusittiin 1789 ja 1812..

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska tuontitavara